Rufen Sie uns an! Auf der Karte anzeigen Senden Sie uns eine E-Mail

Ein neuer Verein bedeutet oft auch eine neue Organisationskultur, eine neue Landeskultur, eine neue Sprache. Damit Sie sich gut einleben können, bereiten wir Sie darauf vor.

Suksesi në mjedisin e ri
Ndryshimi i klubit shpesh do të thotë ndryshimi i mjedisit, kulturës, organizimit dhe gjuhës. Ne ju mbështesim në periudhën e përshtatjes në ambientin e ri. Për shkak të njohurisë së shkëlqyer të kulturave dhe gjuhëve të ndryshme, ne jemi në gjendje për të iu lehtësuar përshtatjen tuaj me mjedisin e ri.

Uspjeh u novoj sredini
Promjena kluba često znači promjenu sredine, kulture, organizacije i jezika. Mi vas podržavamo u razdoblju prilagodbe. Zbog odličnog poznavanja različitih kultura i jezika, mi smo u mogućnosti olakšati vašu adaptaciju u novoj sredini.